Programování, IT, IoT, P4.0, Cloud, Virtualizace, Design, 3D

Pracovní webík, něco přístup jen z LAN

GITLAB - adresa

Nejen programování, ale i verzování kódu, organizace projektů apod. (agilní metodiky, SCRUM, Kanban). Chystáme k němu cluster Kubrnetes.

OpenShift (Minishift)

Extrení: Dostupné pouze ve vnitřní síti, nebo prostřednictvím VPN

Jen tak na hraní. Vývoj s kontejnerizovaným softwarem. (RedHat)

ODOO - ERP

Open-source obdoba podnikového informačního systému.

Informatika

Souhrn vývoje výuky informatiky, programování a počítačové grafiky na škole.

Projekty - informace

Informace z workshopů, výuky informatiky a programování na škole.

Infrastruktura

Podrobnější informace k HW a SW, který má škola k dispozici a na níž provozujeme výše uvedené systémy.

Jiné:

Google GSuite+, (Email): http://mail.zszatopkovych.eu/

Classroom: Google Classroom (podmíněno přihlášením k šk. účtu)